About Article Delivery


Article Delivery is article directory. You can copy my article published to public.
but you must use track back articledelivery.blogspot.com
in your blog every copy article delivery me. Thank you so much.
Powered by Article Delivery

Friday, November 4, 2011

โปรโมทแฟนเพจ

จุดเด่นของระบบ

  • ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก กดไลค์ให้แฟนเพจคนอื่น แล้วโปรโมทแฟนเพจตัวเอง
  • ค่าใช้จ่ายตำ่ หรือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเลย ถ้าต้องการทำเรื่อยๆแบบไม่รีบร้อน
  • การตลาดบนเฟสบุ๊ค คือเรื่องง่ายๆ ไม่ต้องจ่ายแพงก็มีคนกดไลค์แล้ว

โปรโมทแฟนเพจ

ไลค์พลัส! คือบริการที่คุณสามารถโปรโมทแฟนเพจได้ฟรี โดยหลักการทำงานมี 2 ส่วนคือ ส่วนของการโปรโมทแฟนเพจให้คนมากดไลค์ และ ส่วนเจ้าของแฟนเพจหาเครดิต (หน่วยของเครดิตคือ พลัส!) วิธีการนี้จะทำให้เครดิตหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด ท่านสามารถหาคนมากดไลค์ เพื่อให้สินค้าของท่านเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

ไลค์พลัส! ทำงานยังไง

หลักการก็คือว่าเมื่อท่านได้สมัครสมาชิกจะได้รับเครดิต 50 พลัส! โดยส่วนนี้ท่านสามารถเพิ่มแฟนเพจของท่านลงในสารบบ แล้วกำหนดราคากดไลค์ได้ เช่นในหน้าแชร์แฟนเพจส่วนสมาชิก ท่านสามารถตั้งราคาพลัสได้ว่า ถ้ามีเพื่อนๆมากดไลค์ท่านจะจ่ายเครดิตเท่าไหร่ มีตั้งแต่ 1-10 พลัส! โดยยิ่งตั้งราคาไว้สูง ยิ่งมีคนมากดไลค์มากขึ้นตามลำดับ

ยังไม่จบถ้าท่านหมดเครดิตจะยากตรงไหน ท่านก็ไปกดไลค์แฟนเพจของเพื่อนๆที่เข้ามาโปรโมทสิครับ ท่านก็จะได้รับพลัสเพิ่มเช่นกัน เช่นเขาตั้งค่าเครดิตต่อหนึ่งคนกดไลค์ไว้ที่ 3 พลัส! ถ้าท่านกดไลค์ให้เขา ท่านก็จะได้รับ 3พลัส! ของเขาแล้ว

ระบบนี้จะทำให้เกิดการกดไลค์อย่างไม่สิ่้นสุด ใครว่าการทำการตลาดบนเฟสบุ๊ค เป็นเรื่องที่ลงทุนสูง ไม่จริง ขอคอนเฟิร์ม